จุดประกายพลังของชุมชนท้องถิ่นเพื่อสร้างถนนปลอดภัย

วันที่เผยแพร่ 24 Sep 2021

“ขอขอบคุณ บริษัท ธนชาตประกันภัย จำกัด ( มหาชน ) และทุกหน่วยงานภาคีเครือข่าย ที่ช่วยกันจุดประกายพลังของชุมชนท้องถิ่นเพื่อสร้างถนนปลอดภัย ในฐานะกรรมการจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ยินดีสนับสนุนโครงการแก้ไขปัญหาจุดเสี่ยงของถนนสายรองเพื่อลดอุบัติเหตุทางถนนในชุมชนท้องถิ่นของเราให้ดำเนินไปอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน”

กำลังใจจาก คุณคณิตา ราษฎร์นุ้ย ผู้อำนวยการกองพัฒนาและส่งเสริมการบริหารงานท้องถิ่น และกรมการปกครองท้องถิ่น ช่วยสร้างแรงให้กับบมจ.ธนชาตประกันภัยในการดำเนินการโครงการพลังชุมชนสร้างถนนปลอดภัย และส่งไปถึงทุกพลังชุมชนที่มาร่วมสร้างถนนปลอดภัยกับเราครับ