10 พื้นที่จุดเสี่ยงที่ได้รับการคัดเลือก และดำเนินการแก้ไขให้แล้วเสร็จภายในปี 2563
ภาคเหนือ
1. จังหวัดน่าน อ.เมืองน่าน ต.สะเนียน อบต.สะเนียน
2. จังหวัดพิษณุโลก อ.วัดโบสถ์ ต.บ้านยาง อบต. บ้านยาง
3. จังหวัดแพร่ อ.สอง ต.บ้านหนุน อบต.บ้านหนุน

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
4. จังหวัดบุรีรัมย์ อ.กระสัง ต.ศรีภูมิ อบต.ศรีภูมิ
5. จังหวัดบุรีรัมย์ อ.นาโพธิ์ ต.นาโพธิ์ เทศบาลตำบลนาโพธิ์

ภาคกลาง
6. จังหวัดสิงห์บุรี อ.เมืองสิงห์บุรี ต.โพกรวม อบต.โพกรวม

ภาคตะวันออก 
7. จังหวัดชลบุรี อ.พนัสนิคม ต.บ้านช้าง อบต.บ้านช้าง
8. จังหวัดชลบุรี อ.พนัสนิคม ต.บ้านเซิด อบต.บ้านเซิด

ภาคใต้ 
9. จังหวัดกระบี่ อ.เขาพนม ต.เขาพนม เทศบาลตำบลเขาพนม
10. จังหวัดพัทลุง อ.เขาชัยสน ต.ควนขนุน อบต.ควนขนุน

ขอเป็นกำลังใจให้กับทุกชุมชน และขอแสดงความยินดีกับโครงการที่ผ่านการคัดเลือกด้วยอีกครั้ง
2020-06-10 14:00:00