ประกาศผลการคัดเลือก โครงการ "พลังชุมชนสร้างถนนปลอดภัย"
โครงการ "พลังชุมชนสร้างถนนปลอดภัย" ขอแจ้งประกาศผลพื้นที่โครงการที่ผ่านการคัดเลือกพิจารณารอบแรก (รอบคัดเลือกเสนอโครงการ) โดยได้รับเกียรติจากคณะกรรมการกลั่นกรองเป็นผู้คัดเลือกพื้นที่ที่ผ่านเกณฑ์การพิจารณา จำนวนทั้งสิ้น 30 โครงการ เพื่อเข้าสู่รอบตัดสิน มีรายชื่อดังต่อไปนี้
ทั้งนี้ เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค Covid -19 คณะกรรมการพิจารณาโครงการ “พลังชุมชนสร้างถนนปลอดภัย” ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญขั้นสูงสุดในการป้องกันและคำนึงถึงความปลอดภัยและสุขอนามัยของทุกท่าน จึงขอแจ้งเลื่อนการจัดงานนำเสนอโครงการรอบตัดสิน และหากสถานการณ์เข้าสู่ภาวะปกติ คณะกรรมการจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง ซึ่งทุกท่านสามารถติดตามความเคลื่อนไหว พร้อมทั้งข่าวประกาศต่างๆ ของโครงการได้ทางเว็บไซต์ www.พลังชุมชนสร้างถนนปลอดภัย หรือที่เฟซบุ๊กแฟนเพจ : พลังชุมชนสร้างถนนปลอดภัย คณะกรรมการขอเป็นกำลังใจให้กับทุกชุมชนและขอแสดงความยินดีกับพื้นที่โครงการที่ผ่านการคัดเลือก
หมายเหตุ: ผลการพิจารณาตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด
2020-04-16 10:00:00