2.วาดแผนที่ ปักหมุดจุดเสี่ยง

วันที่เผยแพร่ 15 Mar 2021

วาดแผนที่ ปักหมุดจุดเสี่ยง โดยทีมงานต้องลงไปในพื้นที่จุดเสี่ยงที่เลือกไว้ เพื่อวาดภาพที่แสดงพิกัดจุดเสี่ยง ชื่อถนน ชื่อแยกรวมถึงสถานที่สำคัญโดยรอบ พร้อมลงรายชื่อและถ่ายภาพการลงพื้นที่

: