เพิ่มป้าย-ทางม้าลาย แก้จุดเสี่ยงใกล้โรงเรียน พื้นที่จังหวัดพัทลุง
พิธีลงนามบันทึกความเข้าใจความร่วมมือโครงการ "พลังชุมชนสร้างถนนปลอดภัย" และส่งมอบมอบอุปกรณ์เพื่อช่วยลดความเสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุบนถนนบริเวณสามแยกถนนบ้านลาด - ไสนายขัน ตำบลควนขนุน อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง
แก้จุดเสี่ยงทางแยกโรงพยาบาล และทางโค้งบ้านน้ำคบ จ.พิษณุโลก
โครงการพลังชุมชนสร้างถนนปลอดภัย เดินหน้าแก้ปัญหาจุดเสี่ยงถนนในชุมชนอย่างต่อเนื่องครับ ล่าสุดเมื่อวันที่ 1 เมษายน 2564 มีพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงกับชุมชนบ้านน้ำคบ ตำบลบ้านยาง อำเภอวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก
เพิ่มความปลอดภัยให้ทุกทางแยกของถนนชุมชน อบต.บ้านช้าง
ชุมชน อบต.บ้านช้าง อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี สะท้อนความเสี่ยงอุบัติเหตุจากปัญหาทางกายภาพของถนนระหว่างหมู่บ้านหนองพลับ-หมู่บ้านป่าไร่ ที่ใช้เป็นเส้นทางหลักในการสัญจร ระยะทางประมาณ 1 กิโลเมตร