โครงการ ''พลังชุมชนสร้างถนนปลอดภัย''

เป็นความร่วมมือระหว่าง บมจ. ธนชาตประกันภัยและศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน (ศปถ.) ได้รับการสนับสนุนจากภาคีเครือข่าย ได้แก่ กรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) กรมการปกครอง กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กรมทางหลวง กรมทางหลวงชนบท สำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุ (สคอ.)และศูนย์วิชาการเพื่อความปลอดภัยทางถนน (ศวปถ.) เพื่อร่วมแก้ปัญหาและลดการเกิดอุบัติเหตุบนถนนสายรองในชุมชนด้วยแนวทางการสร้างความปลอดภัยให้กับพื้นที่ที่เป็นจุดเสี่ยงอันตรายบนถนน โดยใช้กระบวนการจัดการโดยชุมชนเพื่อชุมชน

สมัครเข้าร่วมโครงการ

ร่วมกันลดจุดเสี่ยง เลี่ยงอุบัติเหตุในเขตถนนชุมชน เพียงแค่ 7 ขั้นตอน ก็สามารถสร้างถนนของชุมชนให้ปลอดภัยได้ ทุกขั้นตอนการสมัครมีความสำคัญ ทำอย่างรอบคอบและครบถ้วน หลังจากได้รับข้อมูลโครงการจากหน่วยงานท้องถิ่น หรือเครือข่ายชุมชน และสื่อประชาสัมพันธ์ต่างๆ ของเครือข่าย รวมทั้งของบมจ. ธนชาตประกันภัยแล้ว

ข่าวสารโครงการ
รวมข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับโครงการพลังชุมชนสร้างถนนปลอดภัย
ข่าวสารโครงการ
รวมข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับโครงการพลังชุมชนสร้างถนนปลอดภัย
กว่า 200 พื้นที่ ที่สมัครเข้าร่วมโครงการฯ ปีนีี้ ไม่ได้เป็นเพียงตัวเลขที่ยืนยันความก้าวหน้า แต่ยังสะท้อนว่าหลายชุมชนต่างก็ตระหนักและพร้อมจะเดินไปกับเรา

กว่า 200 พื้นที่ ที่สมัครเข้าร่วมโครงการฯ ปีนีี้ ไม่ได้เป็นเพียงตัวเลขที่ยืนยันความก้าวหน้า แต่ยังสะท้อนว่าหลายชุมชนต่างก็ตระหนักและพร้อมจะเดินไปกับเรา

View more

อ่านต่อ

การสะท้อนภาพปัญหาความเสี่ยงทั้งด้านกายภาพและพฤติกรรมทางสังคม ช่วยเปิดมุมมองใหม่ด้านการป้องกันอุบัติเหตุ

การสะท้อนภาพปัญหาความเสี่ยงทั้งด้านกายภาพและพฤติกรรมทางสังคม ช่วยเปิดมุมมองใหม่ด้านการป้องกันอุบัติเหตุ

View more

อ่านต่อ

เมื่อชุมชนเข้มแข็งทั้งภาครัฐและเอกชน พร้อมสนับสนุน ก็จะเจอกับทางออกของการแก้ไขปัญหาด้านอุบัติเหตุ

เมื่อชุมชนเข้มแข็งทั้งภาครัฐและเอกชน พร้อมสนับสนุน ก็จะเจอกับทางออกของการแก้ไขปัญหาด้านอุบัติเหตุ

View more

อ่านต่อ

กรมทางหลวงชนบท พร้อมสนับสนุนทุกพลัง ที่จะส่งผลให้ถนนมีีความปลอดภัย

กรมทางหลวงชนบท พร้อมสนับสนุนทุกพลัง ที่จะส่งผลให้ถนนมีีความปลอดภัย

View more

อ่านต่อ

ชีวิตบนท้องถนนถูกกำหนดไว้โดยวินัยจราจร ไม่ใช่โชคชะตา

ชีวิตบนท้องถนนถูกกำหนดไว้โดยวินัยจราจร ไม่ใช่โชคชะตา

View more

อ่านต่อ

สิ่งดีๆ เกิดขึ้นได้ด้วยความร่วมมือร่วมใจของพวกเรา เกิดเป็นพลังสร้างสรรค์ประโยชน์สุขแก่พี่น้องประชาชนในพื้นที่

สิ่งดีๆ เกิดขึ้นได้ด้วยความร่วมมือร่วมใจของพวกเรา เกิดเป็นพลังสร้างสรรค์ประโยชน์สุขแก่พี่น้องประชาชนในพื้นที่

View more

อ่านต่อ

จุดประกายพลังของชุมชนท้องถิ่นเพื่อสร้างถนนปลอดภัย

จุดประกายพลังของชุมชนท้องถิ่นเพื่อสร้างถนนปลอดภัย

View more

อ่านต่อ

โครงการพลังชุมชนสร้างถนนปลอดภัย ขับเคลื่อนโดยใช้พลังชุมชนเพื่อชุมชน เป็นโมเดลต้นแบบที่ดีของภาคเอกชน

โครงการพลังชุมชนสร้างถนนปลอดภัย ขับเคลื่อนโดยใช้พลังชุมชนเพื่อชุมชน เป็นโมเดลต้นแบบที่ดีของภาคเอกชน

ที่ได้เข้ามาเป็นกำลังหนุนสำคัญส่วนหนึ่งในการดำเนินงานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางท้องถนนของประเทศ

View more

อ่านต่อ

ระยะทางไม่ว่าจะไกลหรือใกล้ ก็มีความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ

ระยะทางไม่ว่าจะไกลหรือใกล้ ก็มีความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ

ข้อมูลของกระทรวงสาธารณสุข ระบุว่า อุบัติเหตุบนท้องถนน เป็น1 ใน 5 ของสาเหตุการเสียชีวิตหลักของคนไทย โดยในทุกๆ วัน

View more

อ่านต่อ

ถนนสายรองในหมู่บ้านในเขตชุมชนเกิดอุบัติเหตุใกล้เคียงถนนสายหลัก

ถนนสายรองในหมู่บ้านในเขตชุมชนเกิดอุบัติเหตุใกล้เคียงถนนสายหลัก

ช่วงเทศกาลสงกรานต์ปี 2561 ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน หรือ ศปถ.พบว่าถนนทางหลวงในความรับผิดชอบของกระทรวงคมนาคมเกิดอุบัติเหตุสูงสุด ร้อยละ 36.05

View more

อ่านต่อ

ผลงานที่ผ่านมา
รวมผลงานเกี่ยวกับการดำเนินโครงการพลังชุมชนสร้างถนนปลอดภัย ตั้งแต่เริ่มโครงการจนถึงปัจจุบัน
แก้แล้ว!จุดเสี่ยงทางโค้งและสี่แยกในพื้นที่นาโพธิ์ พลังชุมชนสร้างถนนปลอดภัย แก้ไขให้ทั้ง 2 จุด
แก้แล้ว!จุดเสี่ยงทางโค้งและสี่แยกในพื้นที่นาโพธิ์ พลังชุมชนสร้างถนนปลอดภัย แก้ไขให้ทั้ง 2 จุด
ทีมชุมชนตำบลนาโพธิ์ อำเภอนาโพธิ์ จ.บุรีรัมย์ ได้รับคัดเลือกจากโครงการพลังชุมชนสร้างถนนปลอดภัย หลังจากที่รวมทีมชุมชนและทีมที่ปรึกษาจากหน่วยงานปกครองท้องถิ่น
ชาวศรีภูมิ จ.บุรีรัมย์ รับงบสนับสนุนจากธนชาตประกันภัย แก้จุดเสี่ยงหน้าโรงเรียน และทางแยก เป็นถนนปลอดภัย
ชาวศรีภูมิ จ.บุรีรัมย์ รับงบสนับสนุนจากธนชาตประกันภัย แก้จุดเสี่ยงหน้าโรงเรียน และทางแยก เป็นถนนปลอดภัย
ทีมงานของชุมชนในตำบลศรีภูมิ อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ ร่วมสะท้อนความเสี่ยงอุบัติเหตุบริเวณถนนทางโค้งหน้าโรงเรียนบ้านศรีภูมิสามัคคี และบริเวณสามแยกหมู่ที่ 9
ชาว ต. สะเนียน จ. น่าน แสดงพลังร่วมสร้างถนนปลอดภัย ธนชาตประกันภัย หนุนงบฯ แก้ไข 2 จุดทางโค้งเสี่ยงอุบัติเหตุ
ชาว ต. สะเนียน จ. น่าน แสดงพลังร่วมสร้างถนนปลอดภัย ธนชาตประกันภัย หนุนงบฯ แก้ไข 2 จุดทางโค้งเสี่ยงอุบัติเหตุ
จ. น่าน เป็น 1 ในพื้นที่ที่ได้รับการคัดเลือกว่ามีจุดเสี่ยงภัยอุบัติเหตุ และต้องเร่งดำเนินการแก้ไขใน 2 จุดเสี่ยง ได้แก่ จุดทางโค้งสะพานบ้านวังตาว...
ธนชาตประกันภัย ห่วงใจความปลอดภัยครู ผู้ปกครองและนักเรียน แก้ไขแล้ว ! จุดเสี่ยงหน้าโรงเรียนเทศบาลตำบลเขาพนม จ. กระบี่
ธนชาตประกันภัย ห่วงใจความปลอดภัยครู ผู้ปกครองและนักเรียน แก้ไขแล้ว ! จุดเสี่ยงหน้าโรงเรียนเทศบาลตำบลเขาพนม จ. กระบี่
ถนนหน้าโรงเรียน เป็นอีกหนึ่งจุดเสี่ยงสำคัญที่ต้องได้รับการดูแลด้านมาตรฐานความปลอดภัยบนท้องถนน ...
ชุมชนบ้านหนุน จ. แพร่ ร่วมแก้ปัญหาจุดเสี่ยงเกิดอุบัติเหตุ นำเสนอ 3 ทางแยกอันตราย รับงบประมาณปรับปรุงรวม 14 รายการ
ชุมชนบ้านหนุน จ. แพร่ ร่วมแก้ปัญหาจุดเสี่ยงเกิดอุบัติเหตุ นำเสนอ 3 ทางแยกอันตราย รับงบประมาณปรับปรุงรวม 14 รายการ
อีกหนึ่งชุมชนที่แสดงพลังร่วมสร้างถนนปลอดภัย และได้รับงบประมาณสนับสนุนการแก้ไขปัญหาถนนของชุมชน เมื่อปี 2563 ...
ปักธงปี 2561 ลดความเสี่ยง เลี่ยงอุบัติเหตุ รวม 11 ชุมชน ใน 9 จังหวัด 
ปักธงปี 2561 ลดความเสี่ยง เลี่ยงอุบัติเหตุ รวม 11 ชุมชน ใน 9 จังหวัด 
ธนชาตประกันภัย ผนึกกำลังร่วมกับภาคีเครือข่ายความปลอดภัยทางถนน ดำเนินการแก้ไขและปรับปรุงพื้นที่จุดเสี่ยงบนถนนในชุมชน รวมทั้งสิ้น 11 ชุมชน ใน 9 จังหวัด
แหล่งความรู้
แหล่งรวมความรู้ที่ใช้การประกอบในการวิเคราะห์ และแก้ไขจุดเสี่ยง

วิธีแก้ไขให้จุดเสี่ยงกลายเป็นจุดปลอดภัย ต้องทำได้และได้รับอนุญาต

เมื่อรู้แล้วว่ามีจุดเสี่ยง ก็ต้องแยกแยะได้ว่าเสี่ยงเพราะอะไร
ประเด็นนี้สำคัญมากเพราะมีผลต่อเกณฑ์การตัดสินคะแนน ทีมงานแต่ละคนต้องช่วยกันวิเคราะห์ความเสี่ยงให้ชัดเจน

เลือกอย่างไรว่าจุดไหนเป็นจุดเสี่ยงอันตราย (Black Spot) ทางถนน
เบื้องต้นให้เลือกจากจุดที่มีคนในชุมชน หรือชุมชนใกล้เคียง ใช้สัญจรไปมาเป็นประจำ

การถ่ายภาพถนนทางตรงหรือเขตชุมชน
ต้องถ่ายภาพมุมกว้างที่เห็น 2 ข้างทางและองค์ประกอบทั้งหมดซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญของความเสี่ยง 

 การถ่ายภาพสี่แยกหรือสามแยก
ต้องถ่ายภาพให้เห็นมุมกว้าง สามารถมองเห็นเส้นทางแยกทุกทางได้อย่างชัดเจน

การถ่ายภาพทางโค้ง 
ต้องถ่ายให้เห็นมุมกว้างทั้ง 2 ฝั่ง โดยยืนถ่ายจากกลางถนน เพื่อให้เห็นลักษณะถนนที่ชัดเจน

ถ่ายภาพให้ดีให้สื่อความหมายอันตรายเมื่อใช้ทางผ่านจุดเสี่ยง
องค์ประกอบภาพที่ต้องมี=ต้องสื่อถึงมุมมองแทนระยะสายตาของคนขับรถ