แสดงความยินดีกับ 10 พื้นที่   ที่ได้ร่วมเป็นพลังสร้างถนนที่ปลอดภัยให้กับชุมชน  กับ โครงการพลังชุมชนสร้างถนนปลอดภัย ปี3 

แสดงความยินดีกับ 10 พื้นที่ ที่ได้ร่วมเป็นพลังสร้างถนนที่ปลอดภัยให้กับชุมชน กับ โครงการพลังชุมชนสร้างถนนปลอดภัย ปี3 

View more

อ่านต่อ

รายชื่อพื้นที่ที่ผ่านหลักเกณฑ์และเงื่อนไข เข้าสู่รอบกลั่นกรอง โครงการพลังชุมชนสร้างถนนปลอดภัย ปี 3

รายชื่อพื้นที่ที่ผ่านหลักเกณฑ์และเงื่อนไข เข้าสู่รอบกลั่นกรอง โครงการพลังชุมชนสร้างถนนปลอดภัย ปี 3

รายชื่อพื้นที่ที่ผ่านหลักเกณฑ์และเงื่อนไข เข้าสู่รอบกลั่นกรอง โครงการพลังชุมชนสร้างถนนปลอดภัย ปี 3 ทั้ง 20 ทีม ที่ผ่านเข้ารอบคัดเลือกจะได้รับการติดต่อกลับจากทางเจ้าหน้าที่ เพื่อแจ้งรายละเอียดเพิ่มเติมในการเตรียมตัวสำหรับรอบต่อไป

View more

อ่านต่อ

ธนชาตประกันภัย รับรางวัล Prime Minister Road Safety Awards 2565

ธนชาตประกันภัย รับรางวัล Prime Minister Road Safety Awards 2565

องค์กรที่มีผลงานดีเด่น ด้านความปลอดภัยทางถนน จากโครงการ “พลังชุมชนสร้างถนนปลอดภัย”

View more

อ่านต่อ