ระยะทางไม่ว่าจะไกลหรือใกล้ ก็มีความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ

ระยะทางไม่ว่าจะไกลหรือใกล้ ก็มีความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ

ข้อมูลของกระทรวงสาธารณสุข ระบุว่า อุบัติเหตุบนท้องถนน เป็น1 ใน 5 ของสาเหตุการเสียชีวิตหลักของคนไทย โดยในทุกๆ วัน

View more

อ่านต่อ

ถนนสายรองในหมู่บ้านในเขตชุมชนเกิดอุบัติเหตุใกล้เคียงถนนสายหลัก

ถนนสายรองในหมู่บ้านในเขตชุมชนเกิดอุบัติเหตุใกล้เคียงถนนสายหลัก

ช่วงเทศกาลสงกรานต์ปี 2561 ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน หรือ ศปถ.พบว่าถนนทางหลวงในความรับผิดชอบของกระทรวงคมนาคมเกิดอุบัติเหตุสูงสุด ร้อยละ 36.05

View more

อ่านต่อ

วิธีแก้ไขให้จุดเสี่ยงกลายเป็นจุดปลอดภัย  ต้องทำได้และได้รับอนุญาต

วิธีแก้ไขให้จุดเสี่ยงกลายเป็นจุดปลอดภัย ต้องทำได้และได้รับอนุญาต

วิธีแก้ไขให้จุดเสี่ยงกลายเป็นจุดปลอดภัย ต้องทำได้และได้รับอนุญาต

View more

อ่านต่อ