โครงการพลังชุมชนสร้างถนนปลอดภัย ขับเคลื่อนโดยใช้พลังชุมชนเพื่อชุมชน เป็นโมเดลต้นแบบที่ดีของภาคเอกชน

โครงการพลังชุมชนสร้างถนนปลอดภัย ขับเคลื่อนโดยใช้พลังชุมชนเพื่อชุมชน เป็นโมเดลต้นแบบที่ดีของภาคเอกชน

ที่ได้เข้ามาเป็นกำลังหนุนสำคัญส่วนหนึ่งในการดำเนินงานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางท้องถนนของประเทศ

View more

อ่านต่อ

ขอขอบคุณตัวแทนเครือข่ายร่วมเป็นพลังแห่งความสำเร็จ

ขอขอบคุณตัวแทนเครือข่ายร่วมเป็นพลังแห่งความสำเร็จ

ปีนี้โครงการพลังชุมชนสร้างถนนปลอดภัย ได้รับเกียรติจากตัวแทนเครือข่ายที่มุ่งมั่นทำงานด้านการป้องกันและลดอุบัติเหตุบนท้องถนน เข้ามาร่วมเป็นที่ปรึกษา และเป็นคณะกรรมการร่วมค้นหาจุดเสี่ยงทางถนน

View more

อ่านต่อ

ระยะทางไม่ว่าจะไกลหรือใกล้ ก็มีความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ

ระยะทางไม่ว่าจะไกลหรือใกล้ ก็มีความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ

ข้อมูลของกระทรวงสาธารณสุข ระบุว่า อุบัติเหตุบนท้องถนน เป็น1 ใน 5 ของสาเหตุการเสียชีวิตหลักของคนไทย โดยในทุกๆ วัน

View more

อ่านต่อ