ติดตั้งป้ายเตือนภัย-ตีเส้นจราจร ลดความเสี่ยงถนนชุมชนบ้านหนุน อ.สอง จ.แพร่
โครงการพลังชุมชนสร้างถนนปลอดภัย ขอขอบคุณ นายวิเชียร อนุสาสนนันท์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจความร่วมมือโครงการ "พลังชุมชนสร้างถนนปลอดภัย" และส่งมอบมอบอุปกรณ์เพื่อช่วยลดความเสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุบนถนน
ลุยแก้ปัญหา 4 จุดเสี่ยงถนนชุมชนเทศบาลแม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน
บมจ.ธนชาตประกันภัยและภาคีเครือข่าย เดินหน้าลุยงานโครงการพลังชุมชนสร้างถนนปลอดภัยปี 2 ลงพื้นที่ไปยังอำเภอแม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน แก้ปัญหา 4 จุดเสี่ยง