ติดตั้งป้ายเตือนภัย-ตีเส้นจราจร ลดความเสี่ยงถนนชุมชนบ้านหนุน อ.สอง จ.แพร่

ติดตั้งป้ายเตือนภัย-ตีเส้นจราจร ลดความเสี่ยงถนนชุมชนบ้านหนุน อ.สอง จ.แพร่

วันที่เผยแพร่ 30 Sep 2022

โครงการพลังชุมชนสร้างถนนปลอดภัย ขอขอบคุณ นายวิเชียร อนุสาสนนันท์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจความร่วมมือโครงการ "พลังชุมชนสร้างถนนปลอดภัย"

และส่งมอบมอบอุปกรณ์เพื่อช่วยลดความเสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุบนถนน ซึ่งเป็นการลงนามร่วมกันระหว่างนายศุภชัย บุญทิพย์ตำแหน่ง นายอำเภอสอง, นายประกาศิต จิตมณี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหนุน, นายคมกริช ไทยเก่ง กำนันตำบลบ้านหนุน และนายนิคม เพ็ชรมุณีย์ ตำแหน่ง Head of AL and Dealer Distribution บริษัท ธนชาตประกันภัย จำกัด (มหาชน)

การเข้าดำเนินการแก้ไขปัญหาจุดเสี่ยงบริเวณทางแยกบ้านหนุนใต้ ซึ่งเป็นสี่แยกเส้นทางหลักของชุมชน ที่มีกำแพงของบ้านเรือนบังสายตาของผู้ใช้รถ-ใช้ถนน และขาดอุปกรณ์เตือนภัย และบริเวณทางโค้งยาวหักศอกบ้านหนุนเหนือ เส้นทางสัญจรที่ชาวชุมชนใช้เดินทางเพื่อไปตลาด และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ภายใต้งบประมาณสนับสนุน จำนวน 200,000 บาท ประกอบด้วย
• งานตีเส้น
- เส้นจราจรสีขาวสีเหลือง (สีเทอร์โมพลาสติก) ระยะทาง 100 เมตร
- เส้นจราจร (RUMBLE STRIPS)  18 ชุด
- เส้นจราจรชะลอความเร็ว (OPTICAL SPEEDBAR) ระยะทาง 200 เมตร
- เส้นหยุด  2 จุด
• งานติดตั้ง
- ป้ายจราจรสัญญาณไฟกระพริบสีแดง+ป้ายหยุด 4 ชุด
- ป้ายจราจรสัญญาณไฟกระพริบสีเหลือง 4 ชุด
- ป้ายเตือน 8 ชุด
- ป้ายบังคับ  4 ชุด

...มาช่วยกันทำให้ถนนของชุมชน ปลอดภัยสำหรับทุกคนกันนะครับ