ชาว ต. สะเนียน จ. น่าน แสดงพลังร่วมสร้างถนนปลอดภัย ธนชาตประกันภัย หนุนงบฯ แก้ไข 2 จุดทางโค้งเสี่ยงอุบัติเหตุ

วันที่เผยแพร่ 16 Mar 2021

จ.น่าน เป็น 1 ในพื้นที่ที่ได้รับการคัดเลือกว่ามีจุดเสี่ยงภัยอุบัติเหตุและต้องเร่งดำเนินการแก้ไขใน 2 จุดเสี่ยงได้แก่ จุดทางโค้งสะพานบ้านวังตาว หมู่ที่ 7 และจุดทางโค้งสะพานบ้านห้วยละเบ้ายา หมู่ 10  ตำบลสะเนียน  อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน

โดยเมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2563 นายสัมฤทธิ์ สวามิภักดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจความร่วมมือโครงการ “พลังชุมชนสร้างถนนปลอดภัย” ที่ดำเนินการโดยศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน (ศปถ.) และ บริษัท ธนชาตประกันภัย จำกัด (มหาชน) เพื่อลดจุดเสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุบริเวณสายบ้านสะเนียน-บ้านไร่ไพรวัลย์ จำนวน 2 จุด ได้แก่ จุดทางโค้งสะพานบ้านวังตาว หมู่ที่ 7 และจุดทางโค้งสะพานบ้านห้วยละเบ้ายา หมู่ 10 ซึ่งอยู่ในเขตพื้นที่รับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลสะเนียน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน ให้เป็นไปตามมาตรฐานหลักวิศวกรรมงานจราจร


นายคงศักดิ์ หาญแสวงสิน รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท ธนชาตประกันภัย จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า ทั้ง 2 จุด เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุเนื่องจากมีปัญหาทางด้านกายภาพและปัญหาด้านพฤติกรรมและสังคม โดยด้านกายภาพบริเวณดังกล่าวเป็นทางโค้ง เส้นจราจรที่มีอยู่ไม่ชัดเจนอุปกรณ์แจ้งเตือนจราจรที่มีอยู่ไม่เหมาะสมกับพื้นที่เสี่ยงทำให้รถยนต์ที่สัญจรไปมามีความระมัดระวังไม่เพียงพอและไม่ปฏิบัติตามกฎจราจร จึงเป็นจุดที่มักเกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง ขณะที่ในพฤติกรรมและสังคมพบว่าการดำเนินชีวิตของคนในชุมชนยังเคยชินกับการใช้รถใช้ถนนในแบบเดิมๆ และขาดความตระหนักรู้ถึงอันตรายของอุบัติเหตุทางถนนที่อาจจะเกิดขึ้นได้

โครงการ “พลังชุมชนสร้างถนนปลอดภัย” ได้เข้าปรับปรุงจุดเสี่ยงบนถนน จำนวนทั้งสิ้น 15 รายการ ประกอบด้วย

  • จุดทางโค้งสะพานบ้านวังตาว หมู่ที่ 7 ติดตั้งป้ายเตือนสะพานแคบและทางโค้ง จำนวน 2 ชุด,ป้ายจำกัดความเร็ว จำนวน 1 ชุด,ป้ายเตือนทางโค้งอันตราย ลดความเร็ว จำนวน 2 ชุด,ติดตั้งเสาจราจรล้มลุก จำนวน 10 ชุด และปุ่มสะท้อนแสง จำนวน 16 ตัว 
  • จุดทางโค้งสะพานบ้านห้วยละเบ้ายา หมู่ที่ 10 ติดตั้งป้ายเตือนทางคดเคี้ยว จำนวน 2 ชุด ,ป้ายเตือนสะพานแคบ จำนวน 2 ชุด, ป้ายจำกัดความเร็ว จำนวน 2 ชุด, ติดตั้งปุ่มสะท้อนแสง 16 ตัว, ติดตั้งราวเหล็กลูกฟูกกันตกถนน (Guard rail) ระยะทาง 48 เมตร, ติดแถบสีชะลอความเร็ว (Rumble Strips) จำนวน 6 จุด, ตีเส้นจราจร (สีเหลือง+สีขาว) ระยะทาง 300 เมตร และทาสีสะพาน 1 จุด

โดยผนึกกำลังร่วมกับชุมชนและหน่วยงานปกครองท้องถิ่น ดำเนินการปรับปรุงพื้นที่เพื่อลดความเสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุให้กับชาวชุมชนตำบลสะเนียนและผู้ใช้รถใช้ถนนผ่านบริเวณดังกล่าว
 

: