ชาวศรีภูมิ จ.บุรีรัมย์ รับงบสนับสนุนจากธนชาตประกันภัย แก้จุดเสี่ยงหน้าโรงเรียน และทางแยก เป็นถนนปลอดภัย

วันที่เผยแพร่ 25 Mar 2021

ทีมงานของชุมชนในตำบลศรีภูมิ อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์  ร่วมสะท้อนความเสี่ยงอุบัติเหตุบริเวณถนนทางโค้งหน้าโรงเรียนบ้านศรีภูมิสามัคคี และบริเวณสามแยกหมู่ที่ 9 จนได้รับการคัดเลือกจากโครงการพลังชุมชนสร้างถนนปลอดภัย ให้ได้รับงบประมาณ 200,000 บาท สนับสนุนการแก้ไขปัญหาจุดเสี่ยงอันตรายบนถนน 

โดยเมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2563 บริษัท ธนชาตประกันภัย จำกัด (มหาชน) โดยนางสุวรรณี แจ่มปรีชา  Head of Branch Service Network ร่วมลงนามในบันทึกความเข้าใจความร่วมมือโครงการพลังชุมชนสร้างถนนปลอดภัย ร่วมกับนายคำเคลื่อน พณะชัย นายอำเภอกระสัง,นายชอบ ผลเจริญ กำนันตำบลศรีภูมิ และนายชลอ  ชิงชัยชนะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีภูมิ  เพื่อการส่งมอบอุปกรณ์ลดจุดเสี่ยงบนท้องถนนให้กับชุมชน ซึ่งในจุดที่ 1 ถนนหน้าโรงเรียนบ้านศรีภูมิสามัคคี หมู่ที่ 1 โครงการฯได้เข้าดำเนินการตีเส้นจราจรเทอร์โมพลาสติก สีขาว, ตีเส้นจราจรเทอร์โมพลาสติก สีเหลือง,วัสดุเคลือบผิวจราจรเพื่อต้านทานการลื่นไถล สีแดง,ทางม้าลาย,ติดตั้งป้ายเตือนเขตโรงเรียน,ป้ายจราจร ต-77 และป้ายจราจรแบบ บ.32 เพื่อแก้ปัญหาความเสี่ยงของถนนตามที่ทีมงานของชาวชุมชนได้เสนอเข้าร่วมโครงการฯ ทั้งลักษณะของถนนที่เป็นทางโค้งก่อนถึงทางแยก และไม่มีป้ายแจ้งเตือนเข้าสู่เขตโรงเรียน จนทำให้เกิดอุบัติเหตุกับนักเรียนบ่อยครั้ง 
ส่วนจุดที่ 2 บริเวณสามแยกหมู่ที่ 9 ตำบลศรีภูมิ อำเภอกระสัง เป็นทางแยกเชื่อมต่อระหว่าง 3 ตำบล คือตำบลศรีภูมิ,ตำบลเมืองไผ่ และตำบลเมืองโพธิ์  และเป็นเส้นทางลัด แต่ไม่มีสัญญาณจราจรหรือป้ายเตือนบริเวณทางแยก จนทำให้เกิดอุบัติเหตุกับรถต่างถิ่นที่ใช้ GPS นำทางมาในเส้นทางนี้และรถของคนในชุมชน ซึ่งทีมงานของชุมชนได้เสนอโครงการฯเข้าดำเนินการติดตั้งป้ายจราจร จำนวนรวม 8 และปุ่มสะท้อนแสง 2 หน้า จำนวนรวม 22 ชุด

    โครงการ“พลังชุมชนสร้างถนนปลอดภัย” โดยบริษัท ธนชาตประกันภัย จำกัด (มหาชน) และศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน (ศปถ.) ร่วมแก้ปัญหาและลดการเกิดอุบัติเหตุบนถนนสายรองในชุมชนด้วยแนวทางการสร้างความปลอดภัยให้กับพื้นที่ที่เป็นจุดเสี่ยงอันตรายบนถนน โดยใช้กระบวนการจัดการโดยชุมชนเพื่อชุมชน 

 

: