แก้แล้ว!จุดเสี่ยงทางโค้งและสี่แยกในพื้นที่นาโพธิ์ พลังชุมชนสร้างถนนปลอดภัย แก้ไขให้ทั้ง 2 จุด

วันที่เผยแพร่ 19 Apr 2021

ทีมชุมชนตำบลนาโพธิ์ อำเภอนาโพธิ์ จ.บุรีรัมย์ ได้รับคัดเลือกจากโครงการพลังชุมชนสร้างถนนปลอดภัย หลังจากที่รวมทีมชุมชนและทีมที่ปรึกษาจากหน่วยงานปกครองท้องถิ่น ร่วมกันเสนอปัญหาจุดเสี่ยงบนถนนในชุมชนและเสนอแนวทางแก้ไข โดยการติดตั้งอุปกรณ์และเครื่องหมายจราจร เพื่อลดการเกิดอุบัติเหตุบริเวณทางโค้งสามแยกร้านสุกีอะไหล่ยนต์และสี่แยกวัดโพธิเขตปิยวนาราม
    เมื่อวันที่ 18  ธันวาคม  2563 มีพิธีลงนามในบันทึกความเข้าใจความร่วมมือโครงการพลังชุมชนสร้างถนนปลอดภัย ระหว่างหน่วยงาน 4 ฝ่าย ประกอบด้วย นางสุวรรณี แจ่มปรีชา  Head of Branch Service Network บริษัท ธนชาตประกันภัย จำกัด (มหาชน) ,นายกันวลินทร์  เมืองแก้ว นายอำเภอนาโพธิ์ ,นายธีรวัต  วันทมาตร กำนันตำบลนาโพธิ์และนายวรพงษ์  บาลไธสง  นายกเทศมนตรีตำบลนาโพธิ์ เพื่อร่วมแก้ปัญหาจุดเสี่ยงบริเวณทางโค้งสามแยกร้านสุกีอะไหล่ยนต์ โดยดำเนินการตีเส้นจราจรเทอร์โมพลาสติก สีขาว,ตีเส้นจราจรเทอร์โมพลาสติก สีเหลือง,ติดตั้งป้ายจราจร รวมจำนวน 8 ชุดและปุ่มสะท้อนแสง 2 หน้า จำนวน 17 ชุด และดำเนินการตีเส้นจราจรเทอร์โมพลาสติก สีขาว,ตีเส้นจราจรเทอร์โมพลาสติก สีเหลือง,ติดตั้งป้ายจราจรรวมจำนวน 10 ชุด  และปุ่มสะท้อนแสง 2 หน้า จำนวน 17 ชุด เพื่อแก้ปัญหาด้านความปลอดภัยบริเวณสี่แยกวัดโพธิเขตปิยวนาราม ตำบลนาโพธิ์ 

“ทั้งสองจุดเป็นทางแยกในชุมชนที่มีรถสัญจรจำนวนมาก แต่ถนนไม่มีป้ายสัญญาณเตือนใดๆ อีกทั้งสีของเส้นถนนก็เริ่มซีดจางไปตามอายุการใช้งาน  ยิ่งบริเวณทางแยกหักมุม เป็นสามแยกหลักของหมู่บ้านถ้ารถใช้ความเร็วออกมาโดยไม่ระวังก็มักเกิดการชนประสานงากันบ่อยครั้ง ส่วนตรงสี่แยกเป็นเส้นทางเชื่อมไปอำเภอยางสีสุราช  จังหวัด มหาสารคาม จึงทำให้มีรถวิ่งผ่านเป็นจำนวนมาก และไม่มีป้ายเตือน มีร้านค้าและมีบ้านอยู่ตรงมุมแยก ทำให้มองทางอีกฝั่งลำบาก”ทีมชุมชนตำบลนาโพธิ์ กล่าว

โครงการ“พลังชุมชนสร้างถนนปลอดภัย” โดยบริษัท ธนชาตประกันภัย จำกัด (มหาชน) และศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน (ศปถ.) ร่วมแก้ปัญหาและลดการเกิดอุบัติเหตุบนถนนสายรองในชุมชนด้วยแนวทางการสร้างความปลอดภัยให้กับพื้นที่ที่เป็นจุดเสี่ยงอันตรายบนถนน โดยใช้กระบวนการจัดการโดยชุมชนเพื่อชุมชน 

: