5.ผนึกกำลังร่วมแก้ปัญหา

วันที่เผยแพร่ 16 Mar 2021

ผนึกกำลังร่วมแก้ปัญหา เป็นขั้นตอนที่ทีมงานต้องเข้าพบหน่วยงานที่ปรึกษาที่เกี่ยวข้อง เพื่อขอคำปรึกษาการวิเคราะห์และแนวทางการแก้ไขจุดเสี่ยงที่ส่งเข้าร่วมโครงการ พร้อมทั้งส่งรายชื่อทีมงาน รายชื่อที่ปรึกษา และรายชื่อผู้ประสานงาน รวมถึงดำเนินการเรื่องเอกสารรับรองหนังสือแสดงเจตจำนง เพื่อส่งประกอบการพิจารณา สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่ หัวข้อดาวน์โหลด

: