7.ยืนยันความถูกต้อง

วันที่เผยแพร่ 16 Mar 2021

ยืนยันความถูกต้อง  หลังจากดำเนินการขั้นที่ 1-6 เพื่อความถูกต้องของข้อมูลทั้งหมดควรตรวจสอบทีละขั้นตอนอีกครั้ง เพื่อให้ผลงานของทีมงานมีความครบถ้วนสมบูรณ์ จากนั้นกดปุ่มยืนยันการสมัคร ข้อมูลจะถูกส่งเข้าสู่ระบบและได้รับการยืนยันการรับข้อมูลสำเร็จ

: