เลือกอย่างไรว่าจุดไหนเป็นจุดเสี่ยงอันตราย (Black Spot) ทางถนน

วันที่เผยแพร่ 29 Mar 2021

เบื้องต้นให้เลือกจากจุดที่มีคนในชุมชน หรือชุมชนใกล้เคียง ใช้สัญจรไปมาเป็นประจำ เป็นจุดที่อยู่ใกล้กับสถานที่สำคัญซึ่งเป็นที่รวมกลุ่มของคนในชุมชน เช่น โรงเรียน  วัด ตลาด และเป็นจุดซึ่งเกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง และหรือมีความสูญเสียจากอุบัติเหตุสูง อาจเป็นได้ทั้งทางแยก ทางตรง ทางโค้ง ทางแคบ จุดกลับรถ  หรือแม้แต่ทางข้าม และบริเวณสภาพถนนที่มีความความบกพร่อง โดยใช้ความถี่ของการเกิดอุบัติเหตุ จำนวนคนบาดเจ็บ คนเสียชีวิต (ไม่จำเป็นต้องมีตัวเลขสถิติ) เป็นตัวบ่งชี้ความเสี่ยงต่อการเกิดเหตุในจุดนั้น โดยจุดดังกล่าวยังไม่มีหน่วยงานใดเข้ารับผิดชอบปรับปรุงแก้ไข รวมทั้งประเมินแล้วว่าสามารถดำเนินงานได้ภายในวงเงินงบประมาณ 200,000 บาท 
ข้อมูลจากกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย ชี้จุดเสี่ยงอันตรายบนท้องถนนไว้ดังนี้

  • ริมไหล่ทาง ถือเป็นจุดอันตรายที่มักเกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง เนื่องจากหากมีรถจอดริมข้างทางแล้วมีรถแซงซ้ายด้วยความเร็วสูง และผู้ขับขี่ไม่ทราบว่ามีรถจอดกีดขวางเส้นทางอยู่ อาจหยุดรถไม่ทัน ทำให้พุ่งชนรถที่จอดริมข้างทางอย่างรุนแรง
  • บริเวณทางขึ้น-ลงสะพาน ถนนที่มีไหล่ทางแคบ หรือมีลักษณะเป็นคอขวด เป็นมุมอับที่ทัศนวิสัยการมองเห็นไม่ชัดเจน มีความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุสูง
  • สี่แยก เป็นจุดเสี่ยงที่มักเกิดอุบัติเหตุทางถนนในลักษณะรุนแรง เนื่องจากรถที่วิ่งผ่านทางแยกมักใช้ความเร็วสูง
  • ทางโค้ง การขับรถบนทางโค้งมีลักษณะเช่นเดียวกับการขับรถบนถนนที่แคบ หากใช้ความเร็วสูงอาจทำให้หลุดโค้งหรือวิ่งทับช่องทางของรถคันอื่นได้
  • มุมถนนที่มีกำแพง โดยเฉพาะตามตรอกหรือซอยแคบๆ หากมีกำแพงตรงทางโค้งหรือทางแยกจะบดบังทัศนวิสัยในการมองเห็น
  • จุดกลับรถ เป็นจุดเสี่ยงที่มักเกิดอุบัติเหตุทางถนนอยู่บ่อยครั้ง เนื่องจากความประมาทของผู้ขับขี่ ที่มักจะไม่หยุดรถรอในจุดที่กำหนดและเลื่อนรถไปกีดขวางช่องทางจราจร หรือประเมินระยะทางกับความเร็วของออกรถกับรถที่วิ่งตรงผิดพลาด 
  • ทางแยกวัดใจที่ไม่มีสัญญาณไฟจราจร นอกจากจะไม่รู้ว่าใครควรจะได้ไปก่อนไปหลัง เพราะดูไม่ออกว่าทางไหนทางเอกทางไหนทางโทแล้ว บางจุดยังมองไม่เห็นว่าอีกทางจะมีรถวิ่งสวนมาหรือไม่ มองเห็นแค่มุมตรงไปเพียงมุมเดียว 
  • ทางโค้งหักศอกในชุมชน มองไม่รู้ว่าเป็นโค้งแบบไหน โค้งซ้าย โค้งขวา โค้งมากแค่ไหน มองไม่เห็นหลังโค้ง ไม่เห็นรถที่สวนมา โค้งที่มักจะมีรถวิ่งหลุดโค้งตกไหล่ทาง ออกไปชนต้นไม้หรือเสาไฟข้างทาง หรือถ้าไม่หลุดโค้งก็วิ่งชนประสานงากับรถที่วิ่งตัดโค้งสวนมา
     
: