ถ่ายภาพให้ดีให้สื่อความหมายอันตรายเมื่อใช้ทางผ่านจุดเสี่ยง

วันที่เผยแพร่ 29 Mar 2021

ถ่ายภาพให้ดีให้สื่อความหมายอันตรายเมื่อใช้ทางผ่านจุดเสี่ยง
องค์ประกอบภาพที่ต้องมี

  • ต้องถ่ายภาพสื่อถึงมุมมองแทนระยะสายตาของคนขับรถ เมื่อขับผ่านบริเวณนั้น ว่ามองเห็นอะไรบ้าง
  • ต้องถ่ายภาพโฟกัสภาพให้เห็นจุดเสี่ยงชัดเจน
  • ต้องถ่ายภาพเห็นปัจจัยทั้งหมดที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง เช่น ต้นไม้บัง ไหล่ทางมีสิ่งกีดขวาง พื้นผิวถนนเป็นหลุมเป็นบ่อ  ไม่มีป้ายเตือน หรือไม่มีเครื่องหมายจราจร
  • ต้องถ่ายภาพแสดงลักษณะของถนนชัดเจนว่าเป็นทางตรง ทางโค้ง หรือทางแยก
  • ต้องถ่ายภาพทั้งบริเวณต้นทาง กลางทาง ปลายทาง รวมถึงข้างทางของถนนบริเวณที่เป็นจุดเสี่ยง
: