การถ่ายภาพทางโค้ง 

วันที่เผยแพร่ 29 Mar 2021

การถ่ายภาพทางโค้ง 

  1. ต้องถ่ายภาพให้เห็นมุมกว้างทั้ง 2 ฝั่ง โดยยืนถ่ายจากกลางถนน เพื่อให้เห็นลักษณะถนนที่ชัดเจน โดยยืนถ่ายจากจุดเริ่มต้นถนนไปยังท้ายถนนที่เสนอปรับปรุง 
  2. ต้องถ่ายภาพมุมกว้าง ย้อนจากบริเวณท้ายถนนกลับไปที่จุดเริ่มถนนที่จะปรับปรุง
  3. ต้องถ่ายภาพมุมอื่นๆ ในระยะใกล้กว่าเดิม เพื่อสื่อให้เห็นถึงความเสี่ยงของถนน เช่น ลักษณะถนนที่พื้นผิวที่ไม่เรียบต่อกัน เส้นแบ่งเลนจราจรไม่ชัดเจน ไม่มีป้ายเตือนทางโค้ง ไม่มีไฟทาง ไม่มีแนวกันตกถนน  และปล่อยให้มีต้นไม้ลุกล้ำเข้ามาบริเวณไหล่ทาง
  4. ทุกภาพต้องสื่อให้เห็นความเสี่ยงของเส้นทาง เช่น ไม่มีป้ายเตือนทางแยก ทางโค้ง หรือเตือนให้ชะลอความเร็ว หรือกำหนดสัญลักษณ์บนผิวถนน และไม่มีไฟส่องสว่าง 
     
: