1.หาแนวร่วม

วันที่เผยแพร่ 12 Mar 2021

หาแนวร่วม  ไม่น้อยกว่า 4 คน จากหลากหลายอาชีพ เพื่อให้ได้มุมมองสะท้อนปัญหาที่หลากหลาย และได้บทสรุปที่ตรงจุด จากนั้นนัดประชุมทีมพร้อมลงรายชื่อและถ่ายภาพบรรยากาศการประชุม ที่ประชุมช่วยกันนำเสนอจุดที่เสี่ยงอุบัติเหตุในชุมชน สรุปเป็นข้อมูลเบื้องต้นเพื่อส่งเข้าร่วมโครงการโดยทุกจุดต้องเป็นพื้นที่ในความรับผิดชอบของ อบต.หรือเทศบาลเท่านั้น เพื่อประสิทธิภาพในการประสานงานด้านต่างๆ

: