การถ่ายภาพถนนทางตรงหรือเขตชุมชน

วันที่เผยแพร่ 29 Mar 2021

การถ่ายภาพถนนทางตรงหรือเขตชุมชน

  1. ต้องถ่ายภาพมุมกว้างที่เห็น 2 ข้างทาง และองค์ประกอบทั้งหมดซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญของความเสี่ยง 
  2. ต้องถ่ายภาพมุมกว้าง  จากจุดเริ่มต้นถนนไปที่บริเวณท้ายถนนที่ควรปรับปรุง
  3. ต้องภาพมุมกว้าง จากท้ายถนนที่อยากปรับปรุง ถ่ายไปทางจุดเริ่มถนนที่จะปรับปรุง
  4. ต้องภาพบริเวณริมถนน ที่มีผลต่อความเสี่ยงของถนน
  5. ต้องถ่ายภาพระยะใกล้ เจาะจงลักษณะความเสี่ยง เช่น หน้าโรงเรียนไม่มีทางม้าลาย ไม่มีป้ายเตือน หรือมีสิ่งกีดขวางมีรถจอดขวาง
     
: