การสร้างวิถีชุมชนใหม่ สร้างความปลอดภัยทางถนน

วันที่เผยแพร่ 01 Jun 2022

ตัวอย่างของชุมชนที่เดินหน้าสร้างมาตรฐานความปลอดภัย โดยเริ่มจากการปรับพฤติกรรมส่วนบุคคล เพื่อเปลี่ยนความเคยชินแบบเดิมๆ ให้กลายเป็นความร่วมมือ และให้ทุกคนพร้อมที่จะมีวิถีใหม่ในการใช้รถใช้ถนน 

: การสร้างวิถีชุมชนใหม่ สร้างความปลอดภัยทางถนน