สาเหตุที่แท้จริงของการเกิดอุบัติเหตุ

วันที่เผยแพร่ 01 Jun 2022

อุบัติเหตุแต่ละครั้ง ไม่ได้มีเพียงแค่ใครผิดหรือใครถูก หรือจบลงด้วยความประมาท เพราะหลายกรณีมีที่มาจากความเคยชิน และอีกหลายครั้งที่เป็นผลพวงจากวิถีการใช้ชีวิต 

: สาเหตุที่แท้จริงของการเกิดอุบัติเหตุ