เทคนิคการเล่าเรื่อง ให้สะท้อนภาพปัญหาจุดเสี่ยง

วันที่เผยแพร่ 01 Jun 2022

เคล็ดลับการกรอกข้อมูลในขั้นตอนการสมัคร เพียงแค่ให้คำตอบที่ชัดเจนว่า ถนนเส้นนั้นสำคัญอย่างไรกับคนในชุมชน และมีข้อมูลที่ระบุถึงความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ  

: เทคนิคการเล่าเรื่อง ให้สะท้อนภาพปัญหาจุดเสี่ยง