4.คัดเลือกจุดเสี่ยง

วันที่เผยแพร่ 15 Mar 2021

คัดเลือกจุดเสี่ยง โดยทีมงานต้องเลือกจุดเสี่ยงที่จะนำเสนอเข้าร่วมโครงการ 2 จุด และนำภาพถ่ายในมุมต่างๆ ซึ่งถ่ายได้อย่างถูกต้องตามข้อกำหนด ส่งมาพร้อมรายชื่อของทีมงาน

: