สิ่งดีๆ เกิดขึ้นได้ด้วยความร่วมมือร่วมใจของพวกเรา เกิดเป็นพลังสร้างสรรค์ประโยชน์สุขแก่พี่น้องประชาชนในพื้นที่

วันที่เผยแพร่ 30 Sep 2021

ตัวแทนจากกรมการปกครอง คุณศุภกร ทิมจรัส เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ ให้ความมั่นใจในแรงสนับสนุนของภาครัฐที่มีต่อโครงการพลังชุมชนสร้างถนนปลอดภัยครับ”

“สิ่งดีๆ เกิดขึ้นได้ด้วยความร่วมมือร่วมใจของพวกเรา เกิดเป็นพลังสร้างสรรค์ประโยชน์สุขแก่พี่น้องประชาชนในพื้นที่ กรมการปกครองพร้อมร่วมมือกับทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ และภาคเอกชนอย่าง ธนชาตประกันภัย เพื่อเป้าประสงค์เดียวกันในการสร้างความปลอดภัยทางถนนแก่ทุกชุมชน”