ถนนสายรองในหมู่บ้านในเขตชุมชนเกิดอุบัติเหตุใกล้เคียงถนนสายหลัก

วันที่เผยแพร่ 16 Mar 2021

อุบัติเหตุบนถนนในชุมชนอันตรายใกล้ตัว

สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและการจราจร (สนข.) ระบุว่า ในช่วง 10 ปีที่ผ่านมาการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุรถยนต์รถจักรยานยนต์โดยส่วนใหญ่ ไม่ได้เกิดขึ้นบนทางหลวง ทางด่วน หรือทางหลวงชนบท แต่เกิดขึ้นบนถนนในเขตเมือง เขตเทศบาล ถนนในชุมชน และมักเกิดขึ้นระหว่างการเดินทางใกล้ๆ บนถนนสายสั้นๆ

ซึ่งเป็นการเดินทางที่มักจะถูกมองข้ามเรื่องความปลอดภัยและมักคิดว่า “ขับไปแค่นี้เอง คงไม่เป็นไร” หรือ “ทางแยกอยู่ไม่ไกล ย้อนไปแค่นิดเดียว” หรือ “วิ่งข้ามตรงนี้ก็ได้ไม่มีรถมาหรอก” จากความเคยชินกลายเป็นความประมาท ขณะเดียวกันในด้านวิศวกรรมจราจรถนนเหล่านี้หลายแห่งยังไม่สามารถปรับปรุงให้มีความปลอดภัยได้มาตรฐานพอที่จะบรรเทาความสูญเสียจากอุบัติเหตุที่เกิดบนถนนได้


สร้างทีมรวมพลัง พาชุมชนพ้นจุดเสี่ยง กับโครงการพลังชุมชนสร้างถนนปลอดภัย ปี 2
เปิดรับสมัคร 19 เม.ย. - 18 มิ.ย. 2564